Tăng phí khai thác khoáng sản từ đầu năm 2012

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 4051/2011/QĐ–UBND về việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, sẽ được thực hiện từ ngày 1/1/2012.

Theo đó, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ chia thành 2 loại gồm quặng khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại.

Mức thu thấp nhất đối với loại quặng khoáng sản kim loại sẽ là 30.000 đồng/tấn và mức thu cao nhất sẽ là 270.000 đồng/tấn. Cụ thể, quặng vàng, quặng bạch kim, quặng bạc, thiếc, chì, kẽm có mức phí là 270.000 đồng/tấn; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác quặng sắt là 60.000 đồng/tấn và các loại quặng khoáng sản kim loại khác là 30.000 đồng/tấn.

Tăng phí khai thác khoáng sản bắt đầu áp dụng từ 1/1/2012

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Quyết định 291/2009/QĐ-UBND, mức phí bảo vệ môi trường với khai thác quặng thiếc, chì, kẽm tăng từ 180.000 đồng/tấn lên 270.000 đồng/tấn, đối với quặng sắt, tăng từ 40.000 đồng/tấn lên 60.000 đồng/tấn…

Đối với khoáng sản không kim loại, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác quặng đá quý như kim cương, ru-bi, sa-phia, thạch anh tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam… là 70.000 đồng/tấn. Hoạt động khai thác than gồm than nâu, than mỡ, than antraxit và các loại than khác chịu phí bảo vệ môi trường 10.000 đồng/tấn trong khi hiện nay quy định phí bảo vệ môi trường đối với các loại than từ 2.000 đến 6.000 đồng/tấn…

Riêng đối với việc khai thác khoáng sản tận thu, mức thu phí bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng.

Nguồn Petrotimes