Dự kiến miễn thuế xuất khẩu vật liệu xây dựng
Dự kiến miễn thuế xuất khẩu vật liệu xây dựng
Thứ sáu, 24/02/2012 - 8:27:44 PM

Dự kiến miễn thuế xuất khẩu vật liệu xây dựng


Vat lieu XDHàng hoá là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội chung trong Khu phi thuế quan sẽ được miễn thuế xuất khẩu. Đó là nội dung của dự thảo Thông tư đang được Bộ Tài chính xây dựng.

Theo đó, để được miễn thuế, doanh nghiệp cần phải làm hồ sơ, thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế và thực hiện hồ sơ, thủ tục miễn thuế.

 

Thủ tục đăng ký danh mục hàng hoá xuất khẩu miễn thuế

Theo dự thảo Thông tư, Chủ dự án xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng kỹ thuật – xã hội chung trong khu phi thuế quan là người đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế.

Trường hợp chủ dự án không trực tiếp xuất khẩu hàng hoá miễn thuế mà nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ xuất khẩu hàng hóa thì nhà thầu sử dụng danh mục hàng hoá miễn thuế và phiếu theo dõi, trừ lùi do chủ dự án đăng ký với cơ quan hải quan khi thực hiện đăng ký tờ khai xuất khẩu hàng miễn thuế với cơ quan hải quan.

Danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi được Chủ dự án xây dựng một lần cho cả dự án hoặc từng giai đoạn thực hiện, từng hạng mục của dự án.

Dự thảo còn quy định, nơi đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế là Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có khu phi thuế quan. Trường hợp Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý hải quan đối với một số tỉnh thì Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố xem xét quyết định giao Chi cục Hải quan quản lý hải quan đối với khu phi thuế quan thực hiện đăng ký danh mục hàng hoá miễn thuế đối với dự án xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng kỹ thuật – xã hội chung trong khu đó.

Ngoài ra, dự thảo còn có quy định cụ thể về thành phần tài liệu trong hồ sơ thực hiện đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế với cơ quan hải quan, trách nhiệm của người đăng ký danh mục hàng hoá xuất khẩu miễn thuế, trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký danh mục miễn thuế.

 

Thủ tục miễn thuế

Dự thảo quy định, cơ quan hải quan phải cập nhật số lượng, trị giá hàng hóa miễn thuế xuất khẩu vào bản chính phiếu theo dõi trừ lùi của người khai hải quan và ký xác nhận theo quy định, lưu 1 bản sao danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế và phiếu trừ lùi đã ghi rõ số lượng, trị giá hàng hóa xuất khẩu cùng hồ sơ xuất khẩu.

Hết lượng hàng hóa xuất khẩu ghi trên danh mục, Lãnh đạo Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục cuối cùng xác nhận lên bản chính phiếu theo dõi trừ lùi của người khai hải quan, trong thời hạn không quá ba ngày, sao 1 bản (đóng dấu sao y bản chính) gửi Cục Hải quan nơi đăng ký danh mục để làm cơ sở kiểm tra sau thông quan việc sử dụng hàng hóa xuất khẩu miễn thuế.

Cơ quan hải quan chỉ thực hiện miễn thuế xuất khẩu trong trường hợp đăng ký tờ khai hải quan sau khi đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế.

Nguồn: Chinhphu.vn


Gửi email bài viết In bài viết

[Trở về ]

TIN ĐÃ ĐƯA:
 • Gạch bê tông khí chưng áp thất bại: Do thị trường chưa quen?
 • Sản lượng thép đang vượt xa so với nhu cầu tiêu thụ
 • Năm 2011: Sản lượng xi măng tiêu thụ bằng 98% so với năm trước
 • Ngành thép: Ba thách thức lớn năm 2012
 • Tồn kho đến 2 triệu tấn xi măng và 500 ngàn tấn thép
 • Tiêu thụ xi măng năm 2012: Tiếp tục hướng tới thị trường xuất khẩu
 • Giá thép xây dựng giảm mạnh, mức tồn kho tăng cao
 • Sản lượng thép đạt 9,8 triệu tấn trong năm 2012
 • Khuyến khích phát triển vật liệu xây dựng không nung
 • Giá xi măng có xu hướng giảm

 •  
   
       
   

  Những bông hoa bất tử

  Nhạc Cung Đình Trung Hoa

  Kỹ nghệ xoay mình

   
  Photo gallery
   
   
  Thương hiệu
   
   
   

   
  Tìm bản tin
   

  Tòa nhà 274 Phường Trần Phú - thị xã Hà Giang - Tỉnh Hà Giang - Việt Nam

  GPĐKKD số 041810
  Website đang xây dựng và thử nghiệm

  Tel: 02193866359| Pax: 02193866359 | Website: www.songlo.com  | E-mail: infosonglo@gmail.com


  Số người online: | Số người truy cập: