Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội XII: ĐBQH Lê Văn Cuông
Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội XII: ĐBQH Lê Văn Cuông
Thứ sáu, 27/11/2009 - 3:47:14 PM

 

Hoan nghênh Đại biểu Quốc Hội Lê Văn Cuông!

 

Sáng 19-11-2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đăng đàn trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn phản ánh nhiều vấn đề cử tri cả nước quan tâm, đặc biệt là vấn đề trật tự kỷ cương hành chính và chuyện “trên bảo dưới không nghe… Vụ việc của Công ty Sông Lô do báo Người cao tuổi đưa nhiều kỳ đã được Đại biểu Lê Văn Cuông nêu ra, như một điển hình làm nóng cả nghị trường…

 

Năm lần không chấp hành ý kiến của Thủ tướng vẫn không bị xử lý?

 

Người mở đầu phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ là Đại biểu Lê Văn Cuông (Thanh Hóa) nói: “Thưa Thủ tướng, tình hình tham nhũng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà đang diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp, nhiều vụ án kết luận, điều tra, truy tố quá chậm, có biểu hiện đầu voi đuôi chuột. Trong khi đó, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng TƯ do Thủ tướng đứng đầu còn chưa hiệu quả, Ban chỉ đạo cấp tỉnh hoạt động mờ nhạt, kém hiệu quả gây thất vọng, nghi ngờ trong nhân dân.

 

Thứ hai, vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra hàng loạt sai phạm của các ban cán sự Đảng tại các tỉnh, bộ, ngành. Trong đó có nhiều trường hợp chủ tịch tỉnh không chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Đặc biệt, có trường hợp Chủ tịch tỉnh năm lần Thủ tướng đã chỉ đạo nhưng không chịu chấp hành mà vẫn không bị xử lý”.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời thẳng thắn: Tình hình tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng đã được Hội nghị Trung ương 3 của Đảng đánh giá và đề ra chủ trương giải pháp. Nhà nước cũng có nhiều biện pháp đấu tranh. Trung ương cũng đã kiểm tra đánh giá tình hình. Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng đã đạt kết quả bước đầu được nhân dân đồng tình như nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tất cả các cấp các ngành, rồi hoàn thiện thể chế luật pháp theo hướng công khai, minh bạch hơn, nhân dân giám sát, kiên quyết xử lý những vụ án mà nhân dân quan tâm. Tôi không cần nhắc lại tất cả.

 

ĐBQH Lê Văn Cuông

Việc tham gia của các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân vào phòng chống tham nhũng ngày càng tích cực, đạt được kết quả nhiều mặt.

 

Nhưng theo nhận định chung, tình hình vẫn còn phức tạp, thủ đoạn tinh vi…

 

Ban chỉ đạo TƯ phòng chống tham nhũng chúng tôi đã kiểm điểm và thấy rằng đã làm được nhiều việc nhưng cần phải tiếp tục triển khai kiên quyết đồng bộ hơn.

 

Các vụ việc được phát hiện đều chỉ đạo điều tra, truy tố xét xử đúng pháp luật.

 

Về ban chỉ đạo phòng chống ở địa phương, vừa rồi, chúng tôi đã đánh giá, có nơi mới vừa thành lập, đang kiện toàn. Trong cuộc họp đều thống nhất là ban chỉ đạo còn mới, quá trình làm việc để đáp ứng yêu cầu của nhân dân về phòng chống tham nhũng cần cố gắng nhiều hơn.

 

Chủ tịch tỉnh năm lần không chấp hành ý kiến Thủ tướng tôi chưa biết là nói ai. Tôi sẽ kiểm tra…

 

Đại biểu Lê Văn Cuông bổ sung: “Vị Chủ tịch năm lần Thủ tướng chỉ đạo không chấp hành là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, thưa Thủ tướng”.

 

Cũng liên quan đến chủ đề này, Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh, chất vấn ba vấn đề, trong đó đầu tiên là kỷ cương hành chính. Đại biểu nói:” Luật tổ chức Chính phủ hiện hành quy định Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ có nhiệm vụ quyền hạn quyết định chủ trương, biện pháp cần thiết để lãnh đạo điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính Nhà nước từ trung ương đến cơ sở, đôn đốc kiểm tra thực hiện những quyết định của Quốc hội, của UBTVQH và Chính phủ cũng như chính Thủ tướng ở các ngành các cấp, có quyền miễn nhiệm, điều hành, cách chức Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Những kỳ họp gần đây nhiều đại biểu Quốc hội phản ánh kiến nghị với Thủ tướng về tình trạng kỷ cương hành chính không nghiêm, trên bảo dưới không nghe ở nhiều địa phương, không ít chính quyền các cấp, nhất là các cấp huyện, phường, xã, sở ngành chuyên môn thiếu quan tâm giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu tố của nhân dân.

 

Trong đó có những vụ việc đã có ý kiến kết luận của Thủ tướng và của các bộ, ngành trung ương. Báo cáo của Chính phủ năm 2008 và năm 2009 cũng cho thấy còn trên 250 vụ việc bức xúc kéo dài đã có ý kiến của Thủ tướng và 380 vụ việc đã có kết luận của các bộ, ngành nhưng chưa được các cơ quan và ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện.

 

Đề nghị Thủ tướng cho biết vì sao Thủ tướng chưa thực hiện hết nhiệm vụ quyền hạn được pháp luật giao cho khi cần thiết thực hiện quyền miễn nhiệm, cách chức một số lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã không tuân thủ chỉ đạo của cấp trên nhằm tăng cường kỷ cương hành chính. Trong trường hợp phải có ý kiến của các cấp có thẩm quyền thì vì sao Thủ tướng không kiến nghị kịp thời với cấp có thẩm quyền kiểm tra, xem xét trách nhiệm của cá nhân lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để làm căn cứ xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Thủ tướng có còn gặp khó khăn gì hay Thủ tướng còn ngại xử lý cán bộ lãnh đạo cấp dưới có sai phạm”.

 

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) cũng chất vấn: Thủ tướng đã nhiều lần phát biểu nếu để mất rừng, lãnh đạo địa phương đó bị mất việc nhưng mỗi năm, rừng mất rất nhiều. 5 năm qua, chúng ta mất 51.000ha, trong đó có 21.000ha chuyển sang mục đích khác. Các địa phương vận dụng pháp luật tuỳ tiện làm mất rất nhiều rừng nhưng đến nay Thủ tướng vẫn chưa kỷ luật ai?

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: Kỷ luật, kỷ cương hành chính của chúng ta là quá trình phấn đấu. Chúng ta cũng tiến bộ nhiều. Nếu đất nước này, Nhà nước này không có kỷ luật, kỷ cương hành chính thì chúng ta không đạt thành tựu như vừa qua đâu.

 

Nhiều đồng chí lãnh đạo địa phương có thể nói rất nghiêm túc, trách nhiệm với mệnh lệnh của cấp trên, nghị quyết của cấp trên, trách nhiệm với nhân dân, với đất nước, với địa phương mình trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đảm bảo an ninh quốc phòng, trong đối phó với thiên tai bão lũ, trong trách nhiệm với nhân dân.

 

Nhưng bên cạnh cái tốt, cái ưu điểm, cái đa số đó thì vẫn còn một bộ phận, việc này việc khác chưa nghiêm. Tôi nghĩ đây là quá trình phát triển, còn có mặt chưa thật tốt. Chúng ta tiếp tục phấn đấu.

 

Còn xử lý kỷ luật, Thủ tướng nói trong pháp luật có quyền như thế nhưng xử lý kỷ luật cũng phải theo trình tự, quy định của pháp luật, theo tính chất, mức độ của từng sự việc, theo quy định của pháp luật và cả quy định của Đảng. Cho nên việc này, Chính phủ cũng như Thủ tướng hết sức cố gắng làm đầy đủ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình…

 

Cấp trên phải thấy trách nhiệm của mình

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc báo cáo giải trình dài 24 trang, trong 90 phút, chỉ còn 75 phút trả lời trực tiếp tại hội trường. Thời gian ít ỏi như vậy mà vấn đề kỷ cương hành chính, với vụ điển hình là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang 5 lần không chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong vụ việc của Công ty Sông Lô cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp khiến dư luận cả nước quan tâm đến vị Chủ tịch nổi tiếng này và nạn nhân của căn bệnh “trên bảo dưới không nghe” là Công ty Sông Lô.

 

Bên hành lang Quốc hội, Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cũng trả lời phỏng vấn báo chí về vụ Công ty Sông Lô và UBND tỉnh Hà Giang. Ông Dương Trung Quốc nói: ”Báo chí đã nói đến vụ việc của Công ty Sông Lô nhiều lần. Vụ việc này cho thấy vấn đề thực thi pháp luật ở ta hiện nay còn chưa tốt. Luôn luôn tuyên truyền là phải tuân thủ, thực thi pháp luật nghiêm chỉnh nhưng nhiều khi chính cơ quan Nhà nước lại không chấp hành nghiêm chỉnh mà lẽ ra họ phải nghiêm chỉnh nhất. Điều đó dẫn đến thiệt thòi cho người dân, và tổn hại uy tín của chính quyền. Việc thực thi pháp luật là giữ thể diện cho chính quyền, cho bộ máy hành pháp, do đó, nếu cấp dưới không chịu làm thì cấp trên phải chỉ đạo, buộc họ phải làm. Cấp trên phải thấy trách nhiệm của mình trong việc cấp dưới không thực thi pháp luật”.

 

Về vấn đề Thanh tra Chính phủ, Uỷ ban Kiểm tra TƯ vào cuộc, Chính phủ đã nhiều lần ra văn bản yêu cầu tỉnh Hà Giang thanh toán nợ nần với Công ty Sông Lô nhưng vụ việc vẫn trì trệ, ông Dương Trung Quốc khẳng định: Như thế đây không chỉ là vấn đề uy tín của UBND tỉnh Hà Giang mà còn là uy tín của Chính phủ. Không đơn thuần là chuyện “Trên bảo dưới không nghe” mà phản ánh vấn đề cấp trên không đồng chịu trách nhiệm với cấp dưới. Phải xem xét, tại sao vụ việc lại không được giải quyết, lỗi tại con người hay tại cơ chế? Nếu tại con người thì kỷ luật. Nếu lỗi tại cơ chế thì phải sửa chữa, khắc phục những gì mà cơ chế lỗi thời, gây ra vướng mắc. Cơ chế cũng là do con người đặt ra, khi thấy nó không phù hợp thì phải thay đổi.

 

Khi được hỏi về cải cách hành chính, theo ông trong cải cách hành chính điều gì là quan trọng nhất, ông Dương Trung Quốc cho rằng: Quan trọng nhất trong cải cách hành chính theo tôi là giáo dục tư cách cho đội ngũ cán bộ công chức. Tư cách phải tỷ lệ thuận với chức vụ. Xã hội cũ rất quan tâm đến liêm sỉ, mà tín là một thành tố quan trọng của liêm sỉ. Nếu một quan chức mà không coi trọng liêm sỉ thì dẫn đến nhiều hậu quả xấu.

 

Về vụ việc của Công ty Sông Lô, nhiều năm qua không được tỉnh Hà Giang trả nợ, ông Dương Trung Quốc nói: Tôi nghĩ rằng doanh nghiệp hoàn toàn có thể khởi kiện ra Toà án để được Toà án xét xử theo quy định của pháp luật. Trong tư duy kinh tế, bên gây tổn hại sẽ phải bồi thường thiệt hại.

 

Hi vọng vụ việc sẽ sớm kết thúc

 

Như vậy là những bài báo của Báo Người cao tuổi, Báo Người đại biểu nhân dân, Báo Công lý, Báo Văn nghệ Trẻ, Diễn đàn Doanh nghiệp, Lao động, báo Công an, Báo Thanh tra, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam … phản ánh về vụ việc của Công ty Sông Lô đã được các đại biểu Quốc hội, không chỉ là đại biểu Hà Giang mà đại biểu cả nước quan tâm.

 

Như chúng tôi đã nhiều lần phản ánh, Công ty này đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào tỉnh Hà Giang nhưng không được thanh toán. Mỏ Tùng Bá – Na Sơn sau 6 năm khai sơn phá thạch, hoàn thành hàng chục km đường giao thông, đường điện, khi những vỉa quặng vừ lộ ra, nhà máy tuyển vừa lắp đặt xong thì bị UBND tỉnh Hà Giang “tước đoạt” giao cho công ty Hoàng Bách mới thành lập chưa đầy một tháng vào khai thác hưởng lợi, hàng chục tỷ đồng đầu tư không thể thu hồi. Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần truyền đạt ý kiến yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang phải giải quyết theo đúng pháp luật, trả nợ cho Công ty Sông Lô nhưng vụ việc vẫn trì trệ. Mới đây nhất, họ thanh toán cho Công ty này được một phần nhỏ sau đó lại tiếp tục chây ì.

 

Lần này các đại biểu Quốc hội trực tiếp chất vấn Thủ tướng, chắc chắn Thủ tướng sẽ có biện pháp quyết liệt hơn để buộc ông Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô phải tuân thủ pháp luật, giải quyết dứt điểm vụ việc phức tạp không đáng có này.

 

Kim Thoa

Theo Báo Người Cao Tuổi

 

Gửi email bài viết In bài viết

[Trở về ]

TIN ĐÃ ĐƯA:
 • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Về việc Chủ tịch tỉnh không chấp hành ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi sẽ kiểm tra lại việc đó"
 • ĐBQH: Ông Dương Trung Quốc
 • Cải cách tư pháp qua vụ án Sông Lô
 • Quốc hội: Báo Người đại biểu nhân dân
 • Báo Công Lý: DN khổ vì hành trình đòi nợ
 • Công viên Hà Phương món nợ “kép” của tỉnh Hà Giang
 • Quan mặc áo...quan
 • Hà Giang Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Trường Tô
 • Công viên Hà Phương và 3.086 ngày... trốn nợ
 • Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

 •  
   
       
   

  Những bông hoa bất tử

  Nhạc Cung Đình Trung Hoa

  Kỹ nghệ xoay mình

   
  Photo gallery
   
   
  Thương hiệu
   
   
   

   
  Tìm bản tin
   

  Tòa nhà 274 Phường Trần Phú - thị xã Hà Giang - Tỉnh Hà Giang - Việt Nam

  GPĐKKD số 041810
  Website đang xây dựng và thử nghiệm

  Tel: 02193866359| Pax: 02193866359 | Website: www.songlo.com  | E-mail: infosonglo@gmail.com


  Số người online: | Số người truy cập: