Thủ tướng chỉ đạo 7 lần, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang vẫn lần khân... trốn nợ
Thủ tướng chỉ đạo 7 lần, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang vẫn lần khân... trốn nợ
Thứ ba, 24/11/2009 - 4:03:50 PM

ĐBQH Lê Văn Cuông (Thanh Hóa) báo cáo với Thủ tướng Chính phủ rằng Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang 5 lần không chấp hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 

 

Thực tế, trong 4 năm qua (2006-2009), chính thức có 7 lần Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Hà Giang bằng văn bản giải quyết các khoản nợ mà Công ty TNHH Sông Lô đã bỏ hàng trăm tỉ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng cho tỉnh theo các dự án đã được duyệt. Báo Người cao tuổi xin trích đăng nội dung 7 văn bản Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo như sau:

 

Văn bản số 5119/VPCP-VII ngày 14/9/2006 của VPCP gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang do Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc kí.

 

“Công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Lô – tỉnh Hà Giang gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ khiếu nại việc chưa được thanh toán khối lượng công việc đã hoàn thành; hoạt động khai thác chế biến khoáng sản của Công ty tại Na Sơn bị đình chỉ và chuyển giao cho doanh nghiệp khác; việc chấm dứt hoạt động gây thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Lô.

 

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ cử Tổ công tác do đồng chí Phan Văn Minh, Vụ trưởng Vụ II làm Tổ trưởng lên làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang để bàn biện pháp xử lí các kiến nghị, khiếu nại của Doanh nghiệp”.

 

Văn bản số 5853/VPCP-CCHC ngày 13/10/2006 của VPCP gửi “Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang” do Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Nguyễn Minh Mẫn kí.

 

“Ngày 06 tháng 10 năm 2006, Văn phòng Chính phủ nhận được phản ánh của ông Lê Duy Hảo, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sông Lô về việc UBND tỉnh Hà Giang ban hành nhiều văn bản có liên quan đến việc cấp Giấp phép khai thác quặng chì, kẽm tại mỏ chì kẽm Na Sơn, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang có dấu hiệu vi phạm pháp luật (Quyết định số 1188/QĐ-UB ngày 12 tháng 5 năm 2006), cố ý làm trái (Công văn số 03B) và huỷ bỏ văn bản chưa rõ lí do (Quyết định số 1058/QĐ-UB ngày 27 tháng 4 năm 2006 huỷ bỏ Quyết định số 2309/QĐ-UB ngày 29 tháng 8 năm 2002). Theo phản ánh trên thì các văn bản do UBND tỉnh Hà Giang ban hành đã gây khó khăn, bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, làm xấu đi môi trường đầu tư của địa phương, phải trái lẫn lộn và giảm lòng tin với các đối tác trong và ngoài nước (xin đính kèm phản ánh).

 

Công viên Hà Phương do Công ty Sông Lô đầu tư giờ đây bị cỏ dại che phủ.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao (Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006), Văn phòng Chính phủ đề nghị đồng chí chỉ đạo xem xét, xử lí theo thẩm quyền phản ánh trên và thông báo kết quả xử lí về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2006 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ”.

 

Văn bản số 6934/VPCP-VII ngày 24/11/2006 của VPCP gửi UBND tỉnh Hà Giang do Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc kí.

 

“Ông Lê Duy Hảo, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sông Lô có trụ sở tại 274 đường Trần Phú, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang gửi đơn khiếu nại phản ánh lên Thủ tướng Chính phủ về việc Công ty gặp khó khăn do chưa được thanh toán khối lượng công việc đã hoàn thành, không được khai thác chế biến khoáng sản tại Tùng Bá – Na Sơn sau khi đã đầu tư làm xong đường vào khu mỏ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Lô đề nghị được tiếp tục thực hiện các dự án đang dở dang, triển khai việc khai thác khu mỏ sắt, chì, kẽm Tùng Bá – Na Sơn và thanh toán khối lượng công việc đã hoàn thành. Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo:

 

Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo xem xét, giải quyết khiếu nại của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Lô theo đúng các quy định của pháp luật. Trong điều kiện cho phép và phù hợp, nên thống nhất có giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, hoạt động kinh doanh theo pháp luật và có hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/12/2006”.

 

Văn bản số 1603/VPCP-VII ngày 27/3/2007 của VPCP gửi UBND tỉnh Hà Giang do Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc kí.

 

“Về khiếu nại của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sông Lô, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 6934/VPCP-V.II ngày 24 tháng 11 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ. Tuy nhiên đến nay Công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Lô tiếp tục gửi đơn phản ánh Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang chưa có giải pháp xử lí cụ thể, Công ty và người lao động lâm vào tình trạng khó khăn, nguy cơ phá sản. Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo:

 

Yêu cầu đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang nghiêm túc và khẩn tương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6934/VPCP-V.II ngày 24 tháng 11 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sông Lô; báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2007”.

 

Văn bản số 4469/VPCP – KNTN ngày 9/7/2008 của VPCP gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Hà Giang do Bộ trưởng – Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc kí.

 

“Về khiếu nại của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sông Lô, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 6934/VPCP V.II ngày 24 tháng 11 năm 2006 và Văn bản số 1603/VPCP-VII ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sông Lô tiếp tục gửi đơn phản ánh Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang chưa giải quyết tháo gỡ khó khăn, một số công ty thành viên bị tịch thu con dấu, bản án số 01/2007/HCST ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang có hiệu lực pháp luật không được thực hiện, Công ty đứng trước nguy cơ phá sản, người lao động lâm vào tình trạng khó khăn. Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo.

 

Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra làm rõ nội dung khiếu nại của Công ty TNHH Sông Lô và trao đổi với UBND tỉnh Hà Giang để có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2008”.

 

Văn bản số 8786/VPCP-KNTN ngày 23/12/2008 của VPCP gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hà Giang do Phó Chủ nhiệm VPCP Kiều Đình Thụ kí.

 

“Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 2612/BC-TTCP ngày 25 tháng 11 năm 2008 về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công ty TNHH Sông Lô, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

 

-Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 2612/BC-TTCP ngày 25 tháng 11 năm 2008; thanh toán dứt điểm đối với các dự án đầu tư từ ngân sách do Công ty TNHH Sông Lô thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo các đơn vị hưởng lợi tuyến đường Tùng Bá – Na Sơn vào mỏ phải thanh toán dứt điểm kinh phí đầu tư cho Công ty TNHH Sông Lô; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong quý I năm 2009.

 

-Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại khiếu nại của Công ty Sông Lô về việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang cấp phép khai thác mỏ chì kẽm Tùng Bá –Na Sơn cho Công ty cổ phần Công nghệ Tài nguyên và Môi trường Hoàng Bách để có biện pháp giải quyết đúng với quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2009”.

 

Văn bản số 4025/VPCP-KNTN ngày 16/6/2009 của VPCP gửi Bộ Tài chính, Thanh tra tỉnh Hà Giang do Phó Chủ nhiệm VPCP Kiều Đình Thụ kí.

 

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc giao Văn phòng Chính phủ chủ trì cùng bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ và mời uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng tham gia đến làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang để bàn biện pháp khiếu nại của Công ty TNHH Sông Lô, trong đó có việc thanh toán các khoản đầu tư vào các công trình đã thực hiện.

 

Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cử cán bộ tham gia Tổ công tác, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang bố trí thời gian làm việc và chuẩn bị nội dung làm việc với tổ công tác.

 

Thời gian bắt đầu từ chiều ngày 18 tháng 6 năm 2009”

 

 

Theo Báo Người Cao Tuổi

Gửi email bài viết In bài viết

[Trở về ]

TIN ĐÃ ĐƯA:
 • Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội XII: ĐBQH Lê Văn Cuông
 • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Về việc Chủ tịch tỉnh không chấp hành ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi sẽ kiểm tra lại việc đó"
 • ĐBQH: Ông Dương Trung Quốc
 • Cải cách tư pháp qua vụ án Sông Lô
 • Quốc hội: Báo Người đại biểu nhân dân
 • Báo Công Lý: DN khổ vì hành trình đòi nợ
 • Công viên Hà Phương món nợ “kép” của tỉnh Hà Giang
 • Quan mặc áo...quan
 • Hà Giang Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Trường Tô
 • Công viên Hà Phương và 3.086 ngày... trốn nợ

 •  
   
       
   

  Những bông hoa bất tử

  Nhạc Cung Đình Trung Hoa

  Kỹ nghệ xoay mình

   
  Photo gallery
   
   
  Thương hiệu
   
   
   

   
  Tìm bản tin
   

  Tòa nhà 274 Phường Trần Phú - thị xã Hà Giang - Tỉnh Hà Giang - Việt Nam

  GPĐKKD số 041810
  Website đang xây dựng và thử nghiệm

  Tel: 02193866359| Pax: 02193866359 | Website: www.songlo.com  | E-mail: infosonglo@gmail.com


  Số người online: | Số người truy cập: